Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Thông báo

Vì năm nay mình thi đại học nên, tạm thời ngưng viết, mình sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể 

Xin lỗi vì đã thông báo trễ :(

Cảm ơn vì đã ủng hộ và chờ đợi mình, mình rất biết ơn <3